Detta tips

... handlar om när Skivverktyg inte klarar av att reparera en extern hårddisk, eller en intern hårddisk med systemet på.

Bakgrund:

I Mac OS så finns det en viss arbetsgång att reparera skivor som krånglar och detta tips handlar om när det första två inte fungerar.

1. Först kör man programmet Skivverktyg på skivan. Det ligger i Program > Verktygsprogram. Där väljer man en disk att kontrollera och låter programmet sköta resten. Finner den fel under kontrollen kommer det automatiskt att försöka reparera felen. Man kör det flera gånger, tills det inte längre finns fel att reparera.

Detta fungerar inte jämt, eftersom en disk kanske är upptagen, inte går att avmontera eller har andra problem. Då ger helt enkelt Skivverktyg upp och vägrar jobba med den.

2. Nästa steg är att reparera från reparationspartitionen, det är en separat partition som skapas när du installera Mac OS på en hårddisk och formaterar om den i samband med det. Den syns inte vanligtvis. Men om du startar om datorn, håller ner Kommando + R, så startar datorn från denna. Du kan här göra en del saker, som tex köra Skivverktyg, byta lösenord och installera om Mac OS.

Man gör detta steg för att reparera startskivor. Detta för att reparationsprogram att har svårt att reparera skivor som har tusentals öppna filer, vilket en skiva har som du har startat ifrån alltså har. Genom att starta från reparationspartitionen så kan reparationsprogrammet jobba fritt med den andra partitionen, den med systemet på.

3. När man kommit så här långt och det fortfarande inte fungerar är det dags att prova med terminalen.

Arbetsgången är olika för en extern hårddisk du inte startat från och en startskiva du har startat från.

Men ingen av dem är speciellt svår.

Situation 1: Reparera hårddisk du inte startat från (exempelvis extern hårddisk)

connection 1268089 640

Om din hårddisk är "ledig" och alltså inte pysslar med något så är det bara att köra, dvs starta Terminalen och försöka reparera, du behöver inte starta i något felsäkert läge eller från reparationspartitionen.

Med "ledig" menar jag att den inte skall vara delad via feldelning (stäng av det under Äpplet > Systeminställningar > Delning) eller att den används av Time Machine (stäng av under Äpplet > Systeminställningar > Time Machine).

Du behöver göra två saker i terminalen.

1. Tag reda på ID't på din externa disk (det är inte namnet på den).

2. Använd det namnet i kommandot att reparera skivan.

1. Id't

Starta Terminalen, det programmet ligger i Program > Verktygsprogram.

Skriv detta kommando, avsluta med retur:

diskutil list

  Du ser i terminalen varje disk du har inkopplad och hur de är formaterade, det ser ut som i bilden nedan.

diskutil list

Den jag hade problem är den tredje. Jag har ramat in ID't och hur den är formaterad i rött.

2. Reparera skivan

Nästa steg är att skriva kommandot som kör kontroll/reparation.

Notera att du behöver skriva typen av reparation som skall utföras och den är beroende av hur skivan är formaterad.

Du har att välja på:

  • fsck_msdos
  • fsck_exfat
  • fsck_udf
  • fsck_hfs

I mitt fall är det Apple_HFS som skivan är formaterad med, så kommandot för mig är är fsck_hfs.

Skriv detta (anpassat för din skivas formateringsmetod och din skivas id):

sudo fsck_hfs -fy /dev/disk3

Så här kan det se ut när kommandot körs och FEL hittas.

fsck hfs MODIFIED

Den sista raden "The volume was modified" betyder att fel hittades.

Man vill att det istället skall stå "The volume (name) appears to be OK" och inget annat.

I så fall, så kör du kommandot igen.

Lättaste sättet skriva om det är att trycka pil upp en gång, så föreslås det senaste kommandot (terminalen funkar så), tryck Enter för att acceptera och Enter igen för att köra.

sudo fsck_hfs -fy /dev/disk3

När det fungerat bra och INGA FEL hittades ser det ut så här:

fsck hfs OK

Kör kommandot några gånger tills det står "The volume (name) appears to be OK" utan att den har skrivit "File system was modified". Det betyder nämligen att inga fel hittades.

Nu skall din disk förhoppningsvis fungera väl!

Glöm inte göra backup! Du vet vad jag säger, det finns två typer av människor i världen, de som gör backup, och de som ännu inte förlorat något viktigt. 

Situation 2: Reparera startskivan i datorn

computer 1574533 640

Om din krånglande hårddisk även är startskiva så behöver du starta om datorn i vad som heter Single User Mode. Då startar datorn i ett terminal-läge där du endast kan skriva terminalkommandon.

Stäng av din dator (är den helt låst, håll in strömknappen i 10 sek, annars välj stäng av som vanligt).

Starta den och håll in Kommando + S.

Det flimrar förbi en massa vit text på svart botten och när den är klar har du en kommandopromt längst ner på skärmen.

Nu skall du skriva kommandot nedan. Om du märker att du inte längre har / på tangenten [7], så har du troligen fått ett amerikanskt tangentbord i Single User Mode.

Jag fann exempelvis "/" på [-]-tangenten och "-" fann jag på [+]-tangenten.

Skriv detta:

/sbin/fsck -fy

Kontroll och reparation sätter igång.

Om det gick bra efter en lång stund, så kommer sista raden vara:

The volume (name) appears to be OK

Om det INTE gick bra, dvs fel hittades, så kommer sista raden vara:

File system was modified.

Om det är det senare, så kör du samma kommando igen. Lättaste sättet skriva om det är att trycka pil upp en gång, så föreslås det senaste kommandot (terminalen funkar så), tryck Enter för att acceptera och enter igen för att köra.

Kör kommandot några gånger tills det står "The volume (name) appears to be OK" utan att den har skrivit "File system was modified". Det betyder nämligen att inga fel hittades.

Nedan ser du hur jag på andra raden skriver kommandot, kontrollen startar och på näst sista raden står det meddelande man vill ha:

IMG 5292 fsck ok 960px

Skriv då detta och tryck retur.

reboot

Nu skall din dator starta om normalt och din startdisk förhoppningsvis fungera väl.

Glöm inte göra backup! Du vet vad jag säger, det finns två typer av människor i världen, de som gör backup, och de som ännu inte förlorat något viktigt. 

Funkar fortfarande inte?

I så fall är det dags att plocka fram andra kommersiella program, DiskWarrior (ca 1200 SEK inkl moms), DataRescue (ca 1200 SEK inkl moms) eller Drive Genius (ca 950 SEK inkl moms). De två senare från samma företag.

Datarescue försöker rädda filer från dåligt fungerande diskar. DiskWarrior försöker få dåliga diskar att fungera igen. Drive Genius kan både rädda diskar men har även andra funktioner, som tex scanna för Malware, övervaka diskar, repartionera diskar som redan har partionerats, finna dubbletter, defragmentarisera osv. Demo är gratis, att köpa det kostar ca 950 SEK inkl moms.

Onyx är gratis och gör andra typer av underhåll än att reparera hårddiskar så det är också bra att ha i verktygslådan.

Referenser

How to Repair Hard Disks with fsck on macOS
https://www.maketecheasier.com/repair-mac-hard-disk-with-fsck/

Repair Hard Disks with fsck on macOS
https://www.applegazette.com/mac/repair-hard-disks-fsck-on-macos/

How to Repair a Mac Disk with fsck from Single User Mode
http://osxdaily.com/2013/08/07/how-to-repair-a-mac-disk-with-fsck-from-single-user-mode/

Det var allt för detta tips.

 

 

Lycka till på internet idag!
 
/Ola Andersson
-----------------------------------------------------------------
Detta tips skickades till någon av mina mailinglistor, datum som ovan.
Det har tidigare varit publicerat på mammals.se, och/eller alltommig.nu, och nu (okt 2021) ligger det här på listor.mammals.se.

Mailat 2019-06-03, till bloggen 2019-09-13.