Detta tips:

... handlar om att komprimera känsliga filer som zip-arkiv, som är lösenordsskyddade för att kunna skickas via tex epost, eller lagras på USB-minnen.

Eftersom jag behövde lära mig detta, så kan jag dela med mig vad jag just lärde mig: hur man skapar ett krypterat och lösenordsskyddat zip-arkiv på Mac med hjälp av terminalen.

Idag behövde jag det för att skicka lite känsliga data till en kund som kör Windows via epost.

Kommandot är rätt enkelt och handhavandet också. Jag skriver ner steg för steg två gånger, först översiktligt, sedan detaljerat.

Börja med att starta terminalen som ligger i Program > Verktygsprogram.

Översiktligt

Börja med att byta mapp till skrivbordet.

cd desktop

För att göra detta med en enstaka fil skriver du följande i terminalen, följt av ett mellanslag

zip -ej

e betyder encrypted och j betyder inga mappar, bara denna fil.

Sedan drar och släpper du filen du vill skydda på terminalfönstret och då kommer hela filens sökväg automatiskt att fyllas i.

Tag och redigera namnet så att det slutar på .zip och skriv ett mellanslag. <-- Viktigt steg.

Sedan drar och släpper du filen igen på terminalfönstret och trycker retur.

Du anger lösenordet (två gånger) och vips, får du ditt arkiv. Om du försöker öppna det får du en fråga om ett lösenord, ange detta och vips packas din fil upp. Skicka zip-arkivet i mailen.

Så här ser en hel session med detta ut (jag ändrade namnet från MinFil.csv till MinKrypteradeFil.zip som synes nedan.

Hela sessionen 

Vill du göra samma sak med en mapp? I så fall är kommandot

zip -er

e betyder encrypted och r betyder recursive, dvs allt i mappen.

I övrigt är det samma arbetsmetod, men du drar och släpper mappen på fönstret, ändrar namnet och lägger till .zip, sedan drar du och släpper mappen igen.

En förklaring av hela kommandot är:

zip -ej [sökväg och namn till destinationen] [sökväg och namn till källan (det som skall skyddas)]

En gång till, detaljerat steg för steg?

Jag har min fil på skrivbordet som heter MinFil.csv.

Ikonen 

Jag startar terminalen och skriver cd desktop retur och sedan zip -ej följt av mellanslag.

cd desktop

Nu kan jag dra och släppa filen på terminalfönstret.

Dragochslapp

Nu tar jag och redigerar namnet som fyllts i och backar lite med backspade. Jag ändrar till MinKrypteradeFil.zip. Viktigt med .zip.

Andra namnet

Jag avslutar med mellanslag och sedan drar jag samma fil en gång till och släpper den på terminalfönstret. Nu är det bara att trycka på retur.

Dragochslappigen

Jag får nu sätta lösenordet (två gånger). Sedan är det klart.

Hela sessionen

Här är original och det krypterade och lösenordsskyddade zip-arkivet.

Ikonerna

Testa lösenordet genom att dubbelklicka på arkivet, så får du en fråga om lösenord.

Losenord

När det anges så får du samma fil igen:

Ikoner med pil

Hoppas detta var av intresse?

Referens:

How to Encrypt and Password Protect Files on Your Mac

https://www.intego.com/mac-security-blog/how-to-encrypt-and-password-protect-files-on-your-mac/#documents

 

Tack för att du läst!

Hoppas detta var av intresse och kommer till användning! Önska gärna tips i olika ämnen.

 

Lycka till på internet idag!
 
/Ola Andersson
-----------------------------------------------------------------
Detta tips skickades till någon av mina mailinglistor, datum som ovan.
Det har tidigare varit publicerat på mammals.se, och/eller alltommig.nu, och nu (okt 2021) ligger det här på listor.mammals.se.

Mailat 2019-03-02, till bloggen 2019-09-13.